Dny otevřených dveří

Ve dnech 24.1. (So) a 27.1. (Út) budou na Přírodovědecké fakultě MU probíhat Dny otevřených dveří.

Bližší informace viz fakultní stránky.

Odevzdání závěrečných prací v podzimním semestru 2014

V souladu se studijním katalogem je termín odevzdání prací v bakalářských i navazujících oborech stanoven na 7. ledna 2015.

Žádosti o výjimku obecně nebudou doporučovány ke schválení.

Seminář ÚTFA

Program semináře ÚTFA


28. 2. 2020: R. von Unge shromáždění ÚTFA
6. 3. 2020: P. Boorman Feeding or fasting? Finding the hidden growing supermassive black holes in our cosmic backyard
13. 3. 2020: ----- REKTORSKÉ VOLNO
20. 3. 2020: ----- REKTORSKÉ VOLNO

Luboš Vozdecký získal první cenu

Luboš Vozdecký získal první cenu na mezinárodní soutěži „European Union Contest of Young Scientists“ s prací „Rolling friction“, kterou vedli prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. společně s Mgr. Jiřím Bartošem, Ph.D. Soutěž se konala v týdnu od 15. září 2014 ve Varšavě. Gratulujeme !!! Více informací zde.

Opravný termín státní zkoušky

Opravný termín státní zkoušky v bakalářském studijním oboru Lékařská fyzika byl vypsán na pátek 29. srpna 2014, ve 14:00 hod v hale ÚFKL.

Rozpisy státních zkoušek z fyziky v navazujících oborech, červen 2014

V souladu se studijním katalogem se státní závěrečné zkoušky z fyziky uskuteční v průběhu června, s přihlédnutím k probíhajícímu zkouškovému období.

odb (18): obhajoby 16.6., 17.6. a 19.6., ústní část 24.6., 25.6. a 26.6, vše pracovna prof. Lence
prof. Musilová, prof. Lenc, prof. Humlíček, prof. Černák, prof. Spousta, prof. Tyc, doc. Mikulášek, prof. Krtička, doc. Munzar, doc. Dubroka, doc. Kudrle

abf (4): obhajoby 16.6, ústní část 20.6., vše hala UFKL
prof. Mornstein, prof. Kozelka, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

mbf (2): obhajoby 16.6, ústní část 20.6., vše hala UFKL
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

ucit (3): písemka 20.6., ústní část 23.6., vše FS1
doc. Lacina, doc. Bochníček, prof. Musilová, prof. Lenc, doc. Munzar, dr. Nečas

Rozpisy státních zkoušek z fyziky v bakalářských oborech, červen 2014

V souladu se studijním katalogem se státní závěrečné zkoušky z fyziky uskuteční v průběhu června, s přihlédnutím k probíhajícímu zkouškovému období.

písemná cást zkoušky: 18.6. v 8:00, F2

odb (13): 20.6. a 23.6., pracovna prof. Lence
prof. Lenc , prof. Tyc, prof. Trunec, prof. Von Unge, doc. Brablec, doc. Munzar, prof. Krtička, doc. Dubroka, doc. Kudrle

bf (5): 23.6., hala UFKL
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

ucit (2): 23.6., FS1
doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Lacina, doc. Munzar, doc. Štefl

astro (4): 24.6., F3
prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Lenc, doc. Zejda, prof. Novotný, doc. Munzar, doc. Štefl

lf (3): 23.6., hala UFKL
prof. Mornstein, prof. Kozelka, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

Termíny odevzdání závěrečných prací, jaro 2014

bakalářské práce: 25. května
diplomoví práce: 16. května

Žádosti o odklad termínu odevzdání práce obecně nebudou doporučovány ke schválení.

What Should We Expect From Electron Microscopy?

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku od prof. Howie (Cavendish laboratory) s názvem „What Should We Expect From Electron Microscopy?“, která se bude konat ve středu 23. dubna v posluchárně F2.

Den otevřených dveří na fyzice

Ve dnech 18.1. (So) a 21.1. (Út) 2014 proběhne na Přírodovědecké fakultě MU den otevřených dveří. Fyzikální sekce bude organizovat sérii přednášek v posluchárně F1 areálu na Kotlářské prezentující jednotlivé ústavy sekce (9:00 hod) a možnosti studia fyzikálních oborů (10:00 a 11:00 hod). Po každém běhu přednášek budou následovat exkurze po laboratořích fyzikálních ústavů (od 10:00 do 13:00 hod).

Pages

Subscribe to monoceros.physics.muni.cz RSS