moje homo stránečkaprezentace mapleV5.1


největší
narcis
všech dob a dimenzíchuch@math.muni.cz


odchylky od gramatických norem, pravidel a zvyklostí,
jakož i od spisovnosti a estetična,
na přání autora
*
vše, co je zde uvedeno, je uvedeno záměrně
*
při konstruování tohoto webíku
nebylo ublíženo žádnému zvířátku,
ani rostlince, ba ani houbě