Didaktika astrofyziky


Obsah  

Astrofyzika ve výuce  

Sluneční soustava  

Záření-zdroj informací  


 Stavba a vývoj hvězd

 Stavba vesmíru

 Didaktický rozbor témat

 Pozorování
Vladimír Štefl
Jiří Krtička