You are here

Nastavení počty

Tato stránka je věnována nastavení poštovních klientů typu Thunderbird nebo Outlook pro prohlížení či odesílání pošty na serveru Monoceros.

Základní nastavení poštovního klienta

Nastavení je v podstatě automatické: Při prvním spuštění se vyvolá průvodce, který se zeptá na několik dotazů a na jeho konci budete mít korektní nastavení.
Měli by jste tedy předem znát pro Monoceros:

  • vaše jméno,
  • login a heslo.

Vše ostatní je nejlepší ponechat na defaultních hodnotách. Nastavení kombinuje servery na odesílání (SMTP) - a čtení (IMAP) do jednoho celku.

Vaše jméno: <jmeno> <prijmeni>
Emailová adresa: <login>@physics.muni.cz
Server typu IMAP
Adresa serveru: imap.physics.muni.cz
Port: 143
Zabezpečení: STARTTLS
Uživatel: <login>
Metoda autentifikace: Heslo, zabezpečený přenos
Server typu SMTP
Adresa serveru: smtp.physics.muni.cz
Port: 587
Zabezpečení: STARTTLS
Uživatel: <login>
Metoda autentifikace: Heslo, zabezpečený přenos
(klikněte pro získání čitelného písma)

Obrázkový průvodce prvním nastavení Thunderbirdu

Tento obrázkový průvodce zachycuje nastavení pošty v Thunderbirdu po čisté instalaci.

Poznámky

  • Při prvním nastavení budete konfrontováni s drsným faktem, že používaný certifikát vydaní TERENA, není známý vašemu klientu a jeví se mu tedy
    jako nevěrohodný. Toto upozornění můžete s klidem ignorovat. Zase byl zadarmo.
  • Doporučujeme nastavit si v klientech Složky na odeslanou poštu, tak aby byla dostupná kdekoli. Defaultě mají programy nastavené lokální foldery.
  • Uvedené nastavení bude fungovat odkudkoli. Tedy nejen z počítačů připojených na Univerzitě, ale i z domácích, z vlaků, mobilů nalézajících se v libovolném místě Vesmíru.
  • Z počítačů připojených na fakultě je možné používat i port 25 bez zabezpečení. Je to kompatibilní s původním smyslem SMTP protokolu. Tento přístup bude možné používat i v budoucnu. Pokud tedy funguje, je zbytečné ho měnit.
  • Prohlížení pošty prostřednictvím protokolu POP3 je v dnešní době považováno za zastaralé a protokol IMAP jej zcela nahrazuje. Na Monoceros server POP3 běží, ale do budoucna jej plánujeme vypnout a z tohoto důvodu ani neuvádíme jeho nastavení.
  • Rozdělení serverů na prohlížení a posílání se může zdát umělé. Vzniklo z toho, že jde od dva odlišné úkoly na které jsou specializované dva programy.