You are here

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů se řídí Studijním a zkušebním řádem a navazujícími dokumenty, pro lepší orientaci příkládáme podmínky doporučení k uznání pro obvykle se vyskytující varianty:

 • obecně se neuznávají jazykové a tělovýchovné předměty, předměty státní zkoušky, závěrečné práce a semináře s opakovaným zápisem
 • pochází-li absolvované předměty mimo MU, dokládá se při splnění podmínek níže navíc potrvrzení školy o absolvování předmětů a výtisk sylabů; kreditová hodnota předmětů je v tomto případě stanovována individuálně; uznat lze pouze při dostatečné obsahové shodě absolvovaných a uznávaných předmětů
 • ve všech případech lze s kredity uznat pouze předměty, u nichž prokazatelně nemůže dojít k získání dvou diplomů za jedny odstudované kredity
 1. uznání z úspešně ukončeného BC stupně do stupně navazujícího
  • předměty z povinného BC bloku nelze uznat (s výjimkou duplicitní povinnosti v navazujícím bloku)
  • do povinného navazujícího bloku se uznává bez kreditů
  • předměty z volitelného BC bloku lze s kredity uznat pouze do výše přesahující limit (odstudováno minimálně 30 kreditů/semestr BC studia), a to pouze s vyhovujícím hodnocením (ne opakované ukončení, ne E, zpravidla ne D)
 2. převod předmětů z neúspěšně ukončeného studia
  • většina předmětů je převedena automaticky, zbývající se posuzují individuálně
 3. uznání předmětů z neuzavřeného studia
  • lze pouze bez kreditů