Stránka paralelní skupiny Základů fyzikálně optických měření 1, jarní semestr 2021

Měření paralelní skupiny v rozsahu tří hodin týdně probíhají v místnostech Fp2 vždy ve čtvrtek, 15-16:50.

hlavní vyučující: RNDr. Luděk Bočánek, CSc.
cvičící:Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.

Podmínky k udělení zápočtu:
Pro studenty kombinované formy platí beze zbytku pouze poslední dva body, režim měření může být po dohodě s vyučujícím stanoven individuálně.

Rozpis úloh, prezence a odevzdané protokoly:

8.4.15.4.22.4.29.4.6.5.13.5.20.5.27.5.3.6.10.6.17.6.24.6.1.7.8.7.15.7.
Benešová, Lucie12--578 1034
Flajžíková, Lucia2--57810 134
Králová, Veronika--578101 234
Kučerová, Martina-5781012 -34
Nábělková, Adéla5781012- -34
Poloučková, Petra781012-- 534
Randulová, Natálie81012--5 734
Vaniová, Sára1012--57 834

Legenda: 1 nenaměřená úloha, 1 naměřená úloha, 1p odevzdán protokol, 1 protokol přijat

Rozpis úloh:
Každý student měří v daném týdnu úlohu uvedenou výše v tabulce. Případná neučást na měření bude nahrazena a priori po doběhnutí celého cyklu.
Noste s sebou prosím přezůvky.

 1. Měření odporů
 2. Měření vrcholové lámavosti čoček
( 3.) Měření polarizační schopnosti polaroidu. <- elektronická úloha
( 4.) Měření parametrů mikroskopu. <- elektronická úloha
 5. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla
 6. Závislost stáčení polarizační roviny roztoku na koncentraci
 7. Měření světla odraženého na povrchu dielektrika
 8. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček
 9. Měření indexu lomu refraktometrem
10. Průchod světla planparalelní deskou a hranolem

Protokoly:
Protokoly stačí odevzdat s koncem výukového období semestru, nicméně se doporučuje jejich průběžné zpracovávání a odevzdávání. Protokoly je možno zpracovávat ručně, na počítači i kombinovaně, podmínkou je jejich autentičnost. V případě elektronického zpracování je možné použít hlavičku protokolu. Protokol bude označen za přijatý, teprve až splní všechny požadavky kladené na danou úlohu.

Při elektronickém odevzdávání protokolů dodržujte následující zásady:
Protokoly je možné zasílat pouze ve formátu pdf (pro výstup z Microsoft Office nainstalujte PdfCreator).
pojmenovávejte protokoly podle šablony prijmeni_cisloulohy_cislo revize.pdf

Literatura ke cvičení:
Návody k úlohám v elektronické podobě, včetně metodiky zpracování měření
Kučírková, Assja - Navrátil, Karel: Fyzikální měření. I., Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1986.