Aplikovaná optika II - přednáška MPOP0932p, podzimní semestr 2021
(garantem předmětu je doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.,)

Výuka probíhá každé úterý 9:00 až 10:50 v návaznosti na cvičení.

Předmět je ukončen zkouškou, která je realizována formou ústní. Témata ústní části zkoušky viz níže (každý student losuje u zkoušky jedno z témat).

Přednáška se zaměřuje na využití světla v optických a oftalmologických přístrojích.

Podpory přednášek
přednáška 0, úvod, oči trilobitů
přednáška 1, Planckův vyzařovací zákon, zdroje, žárovka, halogenka, doutnavka, zářivka, LED
přednáška 2, Bohrův model atomu, rentgenka, luminescence, fluorescenční angiografie
přednáška 3, stimulovaná emise, lasery
přednáška 4, detektory světla, křivka zčernání, fotografická emulze, CCD , komprese signálu podél zrakové dráhy
přednáška 5, hloubka ostrosti, konfokální mikroskop, HRT
přednáška 6, skenovací techniky, CSLO
přednáška 7, skenovací polarizační mikroskopie, GDx
přednáška 8, biometrie oka, OCT
přednáška 9, mikroskopy a jejich osvětlovací soustavy, rozlišovací schopnost mikroskopu, kondenzory, metody světlého pole, temného pole a Nomarského kontrastu


Kartotéka fyzikálně optických principů významných optometrických zařízení:
Analýza tloušťy nervových vláken, GDx
Optická koherenční tomografie, OCT
fazový mikroskop


Témata ke zkoušce, podzim 2018
Zkouška se koná formou ústní po 30 minutách písemné přípravy.
Student losuje jednu otázku z řazení.
K dispozici na místě je puzzle "Elektromagnetická vlna", jiná literatura není povolena.

Doporučená literatura:Kuběna, J.: Úvod do optiky


(stránka je ve výstavbě)