Stránka paralelní skupiny, Základy fyzikálně optických měření 2, podzimní semestr 2021

Měření v rozsahu tří hodin týdně probíhají v místnostech Fp2 vždy ve čtvrtek od 13:00 do 15:50.

hlavní vyučující: RNDr. Luděk Bočánek, CSc.
cvičící:Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.

Podmínky k udělení zápočtu:
Pro studenty kombinované formy platí beze zbytku pouze poslední dva body, režim měření může být po dohodě s vyučujícím stanoven individuálně.

Rozpis úloh, prezence a odevzdané protokoly:

16.10.23.10.30.10.6.11.13.11.20.11.27.11.4.12.11.12.18.12.25.12.1.1.8.1.
Haunoldová, Barbora1234567 8910
Kvasová, Zuzana2345678 9101
Procházková, Lenka3456789 1012
Randulová, Natálie45678910 123
Raštáková, Eliška56789101 234

legenda: 1 nenaměřená úloha, 1 naměřená úloha, 1p odevzdán protokol, 1 protokol přijat

Rozpis úloh:
Každý student měří v daném týdnu úlohu uvedenou výše v tabulce. Případná jedna neomluvená neúčast na měření bude nahrazena a priori po doběhnutí celého cyklu.
Noste s sebou prosím přezůvky.

  1. Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky
  2. Měření propustnosti filtrů a skel
  3. Určení indexu lomu tenké vrstvy z měření propustnosti
  4. Stanovení tloušťky tenké vrstvy interferometrickou metodou
  5. Graduace spektroskopu
  6. Měření vlnové délky světla
  7. Stanovení indexu lomu čoček z poloměru křivosti a ohniskové vzdálenosti
  8. Studium Fraunhoferovy difrakce na mřížce
  9. Charakteristiky detektorů světla
10. Měření výkonu střídavého proudu

Protokoly:
Protokoly stačí odevzdat s koncem výukového období semestru, nicméně se doporučuje jejich průběžné zpracovávíní a odevzdávání. Protokoly je možno zpracovávat ručně, na počítači i kombinovaně, podmínkou je jejich autentičnost. Protokol bude označen za přijatý, teprve až splní všechny požadavky kladené na danou úlohu.

Literatura ke cvičení:
Návody k úlohám v elektronické podobě
Kučírková, Assja - Navrátil, Karel: Fyzikální měření. I., Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1986.