Zdeněk Janák

Liberální anarchista!

Studium

Astroinformatika -- je nově vznikající obor na pomezí astronomie a informatiky. Metodami, které používá, jako například strojové učení, umělé neuronové sítě, buněčné automaty, genetické algoritmy a data-mining, spadá někam do oblasti sci-fi.

Zájmy

Ve volných chvílích se mimo jiné oddávám obdivování chaotických, fraktálních a samoorganizačních vlastností přírody a zajímám se o odhalování mysteriozního plánu, jimž je tento Vesmír řízen.

Záliby

Jsem fanouškem neuznalých schizofreních básníků, samozvaných filozofů a myslitelů, osvícených barových kazatelů, nihilistických cyniků a cynických nihilistů, bohémů a všech umělců bez nadání, ale s vyjímečným talentem.