Přípravný kurz ke studiu F0010

pořádaný Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Informace pro účastníky

 
 
Proč vznikl tento kurz?

V poslední době vzrůstá zájem maturantů o studium fyziky na Přírodovědecké fakultě MU, a to nejen tradiční "odborné" fyziky, ale zejména nově akreditovaných profesních bakalářských programů, jejichž absolvování vyžaduje fyzikální vzdělání. Ke studiu se hlásí řada velmi schopných uchazečů, kteří bezesporu mají talent pro výkon své budoucí profese, avšak matematika nebyla při jejich středoškolském studiu jejich hlavním zájmem, popřípadě na jejich škole jí nebyl přikládán velký význam. Cílem kurzu je pomoci právě jim překlenout možné mezery v matematickém zázemí a umožnit jim tak hladký průběh jejich studia v prvním semestru, během něhož již nelze se k opakování středoškolské matematiky vracet.

Co se budeme učit?

Kurz je zaměřen na středoškolskou matematiku. Jeho obsah bude průběžně upravován s ohledem na znalosti účastníků kurzu a výsledky vstupního testu. Zde si můžete stáhnout předběžný harmonogram (PDF).

Pro koho je kurz určen?
Tento kurz je určen především nově přijatým studentům studijních oborů souvisejících s fyzikou, ale je nabízen všem studentům.
Dostanu za úspěšné absolvování nějaké kredity?

Ano, Přípravný kurz je zařazen do katalogu předmětů v informačním systému univerzity pod kódem F0010. Předmět je ukončen zápočtem a za jeho úspěšné absolvování získáte tři kredity. Pro získání kreditů je však třeba si předmět zapsat (registrace a zápis předmětů viz studijní řád).

Komu doporučujeme absolvování tohoto kurzu?

Do kurzu by se měli přihlásit studenti, kteří nemají maturitu z matematiky nebo mají od střední školy odstup několik let a v této době se matematikou ani fyzikou nezabývali. Kurz doporučujeme také těm, kteří k nám přicházejí ze středních škol s nízkou hodinovou dotací matematiky (obchodní akademie, rodinné školy, atd.)

Podle čeho mám rozhodnout, zda se do kurzu přihlásit?

Pro rozhodnutí vám pomůže vypracování následujícího testu (PDF). Pokud bez problémů a v uvedeném časovém limitu vyřešíte správně většinu otázek, pak je pro vás přípravný kurz zbytečnou ztrátou času. Pro kontrolu správnosti se můžete podívat na řešení testu (PDF). V letošním roce jsme pro vás navíc připravili rychlotest (PDF), správnost výsledků si můžete zkontrolovat v řešení rychlotestu (PDF). Pokud jste v rychlotestu udělali více než tři chyby, doporučujeme vám kurz absolvovat.

Kdy a kde se bude kurz konat?
Kurz bude probíhat od pondělí do pátku vždy týden před začátkem období výuky v podzimním semestru v areálu Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2. Zahájení kurzu se koná v pondělí v 8:30 v posluchárně F3 (bude-li překročena kapacita posluchárny, pak ve větší posluchárně F1), budova FYZIKY. Na tomto zahájení se dozvíte další podrobnosti.
Kdo bude v kurzu vyučovat?

Učit vás budou studenti doktorského studijního programu a odborní asistenti Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky.

S případnými dotazy se můžete obrátit na Pavlu Musilovou e-mail: pavla@physics.muni.cz