Státní závěrečné zkoušky z fyziky, únor 2020

V souladu se studijním katalogem proběhnou v termínu 3. února - 14. února 2020 státní zkoušky z fyziky.

Předběžný počet přihlášených studentů je 15.

Termíny odevzdání závěrečných prací, leden 2020

V souladu se studijním katalogem jsou termíny pro odevzdání závěrečných prací v podzimním semestru 2019 stanoveny následovně:

   bakalářské a diplomové práce 6. ledna 2020

Žádosti o výjimku obecně nebudou doporučovány ke schválení.

Opravné SZZ z fyziky, srpen/září 2019

V souladu se studijním katalogem proběhnou opravné termíny státních zavěrečných zkoušek fyzikálních oborů 29.8. 2019, v pracovně prof. Lence na ÚTFA (pavilon 06 v areálu Kotlářská).
Přidružené písemné části (kde je to relevantní) proběhnou 28.8. 2019 od 9 hod v posluchárně F2.

Předběžné rozpisy přihlášených:

9:00-10:00 Xia, Caiun astro mgr
10:00-11:00 Šinoglová, Eva astro mgr
11:00-12:00 Michalcová, Iva vzdělávání bc
13:00-14.30 Formanová, Veronika SZZ+obhajoba teor mgr
14.30-15.30 Fedorowyczová, Nella SZZ ucit mgr

Státní zkoušky z fyziky, červen 2019

V souladu se studijním katalogem budou státní zkoušky probíhat v termínu 3. června 2019 - 28. června 2019, preferenčně ve druhé půli uvedeného rozsahu.
V bc stupni probíhají obhajoby a ústní části současně; v navazujícím stupni obhajoby ústní části předcházejí, zpravidla o jeden týden. Více informací zde.

Rozpisy studentů viz níže:

bakalářský stupeň písemka 14.6., od 9:00 v F2

fyzika:
(10 studentů)
24.6 a 25.6
prof. von Unge, prof. Tyc, prof. Trunec, prof. Vašina, prof. Munzar, prof. Krtička, doc. Dubroka, prof. Kudrle
biofyzika:
(2 studenti)
17.6.
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal
vzdělávání:
(4 studentů)
20.6.
doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Lacina, prof. Munzar, doc. Štefl
astrofyzika:
(4 studentů)
18.6.
prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Mikulík, doc. Štefl, doc. Zejda, dr. Hemzal
nanotechnologie:
(3 studenti)
25.6.
prof. Černák, prof. Munzar, doc. Mikulík, prof. Tyc, prof. Vašina, prof. Kudrle, doc. Ráheľ

navazující stupeň

fyzika:
(16 studentů)
obhajoby 10.6. a 11.6., ústní část 26.6. a 27.6.
prof. Musilová, prof. Humlíček, prof. Černák, prof. Trunec, prof. Spousta, prof. Tyc, prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Dubroka, prof. Kudrle
mol. biofyzika:
(3 studenti)
obhajoby 11.6., ústní část 20.6.
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal
učitelství:
(6 studentů)
písemka z didaktiky 20.6., obhajoby 12.6., ústní část 21.6.
doc. Lacina, prof. Musilová, doc. Bochníček, prof. Munzar, dr. Nečas

Odevzdávání závěrečných práci v jarním semestru 2019

V souladu se studijním katalogem jsou termíny odevzdání závěrečných prací stanovany na:

bakalářské práce: 23. května 2019,
 diplomové práce: 16. května 2019.

Žádosti o odklad termínu odevzdání obecně nebudou doporučovány k vyhovění.

Nově akreditovaný navazující studijní program Radiologická fyzika

Cílem studia je získat profesní kvalifikaci radiologického fyzika pro klinickou i výzkumnou práci v oblasti radiodiagnostiky, nukleární medicíny a radioterapie. Obsah programu je zaměřen na prohloubení vzdělání z předchozího bakalářském programu s fyzikálním zaměřením a na získání specifických znalostí a dovedností z oblasti zdravotnictví a radiologické fyziky, potřebných pro výkon povolání radiologického fyzika. Výuka zahrnuje rovněž odborné praxe na Masarykově onkologickém ústavu v Brně, na Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze a ve Fakultní nemocnici Brno.
Program je koncipován tak, aby vyhověl požadavkům zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a vyhláškám Ministerstva zdravotnictví (č. 55/2011 Sb. a č. 39/2005 Sb.) o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Další informace a termín pro podání přihlášek: 28. dubna 2019.

Státní zkoušky z fyziky, únor 2019

V podzimním semestru proběhnou státní závěrečné zkoušky v souladu s harmonogramem akademického roku, v termínu 4.2.-15.2. 2019.
Rozpisy studentů:

bakalářský stupeň písemka 4.2., od 9:00 v F2

fyzika:
(2 studenti)
5.2.
prof. von Unge, prof. Tyc, prof. Trunec, prof. Vašina, prof. Munzar, prof. Krtička, doc. Dubroka, prof. Kudrle
vzdělávání:
(1 student)
5.2.
doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Lacina, prof. Munzar, doc. Štefl
astrofyzika:
(1 student)
7.2.
prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Mikulík, doc. Štefl, doc. Zejda, dr. Hemzal

navazující stupeň

fyzika:
(2 studenti)
obhajoby 6.2., ústní část 6.2.
prof. Musilová, prof. Humlíček, prof. Černák, prof. Trunec, prof. Spousta, prof. Tyc, prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Dubroka, prof. Kudrle
učitelství:
(2 studenti)
písemka 4.2., obhajoby 5.2., ústní část 5.2.
doc. Lacina, prof. Musilová, doc. Bochníček, prof. Munzar, dr. Nečas

Státní zkoušky z fyziky, září 2018

V souladu se studijním katalogem proběhnou v prvním zářiovém týdnu opravné termíny státních zkoušek z fyziky (více informací zde):

bakalářský stupeň: písemka 5.9., od 9:00 v F2

vzdělávání:
(1 student)
6.9.
doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Lacina, prof. Munzar, doc. Štefl

navazující stupeň

fyzika:
(1 student)
obhajoby a ústní část 5.9.
prof. Musilová, prof. Humlíček, prof. Černák, prof. Trunec, prof. Spousta, prof. Tyc, prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Dubroka, prof. Kudrle

Státní zkoušky z fyziky, červen 2018

V souladu se studijním katalogem budou státní zkoušky probíhat v termínu 1. června 2018 - 30. června 2018, preferenčně ve druhé půli uvedeného rozsahu.
V bc stupni probíhají obhajoby a ústní části současně; v navazujícím stupni obhajoby ústní části předcházejí, zpravidla o jeden týden.
Více informací zde.

bakalářský stupeň písemka 15.6., od 9:00 v F2

fyzika:
(10 studentů)
25.6., 26.6.
prof. von Unge, prof. Tyc, prof. Trunec, prof. Vašina, prof. Munzar, prof. Krtička, doc. Dubroka, prof. Kudrle
biofyzika:
(3 studenti)
26.6.
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal
vzdělávání:
(11 studentů)
20.6., 21.6.
doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Lacina, prof. Munzar, doc. Štefl
astrofyzika:
(3 studenti)
22.6.
prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Mikulík, doc. Štefl, doc. Zejda, dr. Hemzal
lékařská f.:
(6 studentů)
29.6.
prof. Mornstein, prof. Kozelka, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal
nanotechnologie:
(7 studentů)
22.6.
prof. Černák, prof. Munzar, doc. Mikulík, prof. Tyc, prof. Vašina, prof. Kudrle, doc. Ráheľ

navazující stupeň

fyzika:
(15 studentů)
obhajoby 11.6., 13.6., ústní část 22.6, 27.6
prof. Musilová, prof. Humlíček, prof. Černák, prof. Trunec, prof. Spousta, prof. Tyc, prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Dubroka, prof. Kudrle
apl. biofyzika:
(3 studenti)
obhajoby 12.6., ústní část 28.6.
prof. Mornstein, prof. Kozelka, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal
mol. biofyzika:
(4 studenti)
obhajoby 12.6., ústní část 28.6.
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal
učitelství:
(2 studenti)
písemka 22.6., obhajoby 18.6., ústní část 25.6.
doc. Lacina/prof. Musilová, doc. Bochníček, prof. Munzar, dr. Nečas

Pages

Subscribe to monoceros.physics.muni.cz RSS