ÚTFA

Jazyk en

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika
Telefon:  +420 54949 2610
Fax:  +420 54121 1214
E-mail: santarova@physics.muni.cz