Opravný termín státní zkoušky

Opravný termín státní zkoušky v bakalářském studijním oboru Lékařská fyzika byl vypsán na pátek 29. srpna 2014, ve 14:00 hod v hale ÚFKL.

Rozpisy státních zkoušek z fyziky v navazujících oborech, červen 2014

V souladu se studijním katalogem se státní závěrečné zkoušky z fyziky uskuteční v průběhu června, s přihlédnutím k probíhajícímu zkouškovému období.

odb (18): obhajoby 16.6., 17.6. a 19.6., ústní část 24.6., 25.6. a 26.6, vše pracovna prof. Lence
prof. Musilová, prof. Lenc, prof. Humlíček, prof. Černák, prof. Spousta, prof. Tyc, doc. Mikulášek, prof. Krtička, doc. Munzar, doc. Dubroka, doc. Kudrle

abf (4): obhajoby 16.6, ústní část 20.6., vše hala UFKL
prof. Mornstein, prof. Kozelka, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

mbf (2): obhajoby 16.6, ústní část 20.6., vše hala UFKL
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

ucit (3): písemka 20.6., ústní část 23.6., vše FS1
doc. Lacina, doc. Bochníček, prof. Musilová, prof. Lenc, doc. Munzar, dr. Nečas

Rozpisy státních zkoušek z fyziky v bakalářských oborech, červen 2014

V souladu se studijním katalogem se státní závěrečné zkoušky z fyziky uskuteční v průběhu června, s přihlédnutím k probíhajícímu zkouškovému období.

písemná cást zkoušky: 18.6. v 8:00, F2

odb (13): 20.6. a 23.6., pracovna prof. Lence
prof. Lenc , prof. Tyc, prof. Trunec, prof. Von Unge, doc. Brablec, doc. Munzar, prof. Krtička, doc. Dubroka, doc. Kudrle

bf (5): 23.6., hala UFKL
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

ucit (2): 23.6., FS1
doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Lacina, doc. Munzar, doc. Štefl

astro (4): 24.6., F3
prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Lenc, doc. Zejda, prof. Novotný, doc. Munzar, doc. Štefl

lf (3): 23.6., hala UFKL
prof. Mornstein, prof. Kozelka, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

Termíny odevzdání závěrečných prací, jaro 2014

bakalářské práce: 25. května
diplomoví práce: 16. května

Žádosti o odklad termínu odevzdání práce obecně nebudou doporučovány ke schválení.

What Should We Expect From Electron Microscopy?

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku od prof. Howie (Cavendish laboratory) s názvem „What Should We Expect From Electron Microscopy?“, která se bude konat ve středu 23. dubna v posluchárně F2.

Den otevřených dveří na fyzice

Ve dnech 18.1. (So) a 21.1. (Út) 2014 proběhne na Přírodovědecké fakultě MU den otevřených dveří. Fyzikální sekce bude organizovat sérii přednášek v posluchárně F1 areálu na Kotlářské prezentující jednotlivé ústavy sekce (9:00 hod) a možnosti studia fyzikálních oborů (10:00 a 11:00 hod). Po každém běhu přednášek budou následovat exkurze po laboratořích fyzikálních ústavů (od 10:00 do 13:00 hod).

Rozpisy závěrečných zkoušek, podzim 2013

V souladu se studijním katalogem 2013/2014 proběhnou státní zkoušky v termínu 3.2. 201414.2. 2014:
bc: fyzika 7.2. a 11.2. 2014, učit 7.2. a 10.2. 2014
nav: fyzika 7.2. a 12.2. 2014, učit 7.2. a 10.2. 2014, abf 7.2. 2014

Termín odezdání závěrečných prací, podzim 2013

V souladu se studijním katalogem 2013/2014 je termín odevzdání závěrečných prací stanoven na 8.1. 2014. Žádosti o prodloužení tohoto termínu obecně nebudou doporučovány k vyhovění.

Udělení medaile Jana Marka Marci prof. RNDr. Janu Jančovi, DrSc.

Na základě návrhu členů Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci schváleného hlasováním předsednictva hlavního výboru Společnosti byla udělena profesoru Jančovi z Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za jeho významné celoživotní vědecké a pedagogické dílo medaile Jana Marka Marci. Profesor Janča převzal medaili z rukou předsedy Spektroskopické společnosti prof. Viktora Kanického a vědeckého tajemníka Společnosti prof. Pavla Matějky.

Čestná oborová medaile Ernsta Macha

Předseda Akademie věd ČR, Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c., udělil Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. RNDr. Martinu Černohorskému, CSc., honorárnímu emeritnímu profesoru Přírodovědecké fakulty MU, pracovníku Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky. Udělení medaile navrhla Vědecká rada Akademie věd ČR u příležitosti významného životního jubilea prof. Černohorského.

Pages

Subscribe to monoceros.physics.muni.cz RSS