You are here

Termín odevzdání závěrečných prací v podzimním semestru 2016

V souladu se studijním katalogem je pro bakalářské a navazující magisterské obory termín odevzdání závěrečných prací stanoven na
5. ledna 2017.
Žádosti o odklad obecně nebudou doporučovány k vyhovění.