You are here

Termín odevzdání závěrečných prací v jarním semestru 2017

V souladu se studijním katalogem jsou termíny pro odevzdání závěrečných prací stanoveny následovně:

BP: 18. května 2017
DP: 11. května 2017

Žádosti o odklad obecně nebudou doporučovány k vyhovění.