You are here

Odevzdávání závěrečných prací, jaro 2018

V souladu se studijním katalogem jsou termíny pro odevzdání závěrečných prací stanoveny následovně:
   16. května 2018 diplomové práce
   24. května 2018 bakalářské práce
Žádosti o odklad obecně nebudou doporučovány ke schválení.