You are here

Nově akreditovaný navazující studijní program Radiologická fyzika

Cílem studia je získat profesní kvalifikaci radiologického fyzika pro klinickou i výzkumnou práci v oblasti radiodiagnostiky, nukleární medicíny a radioterapie. Obsah programu je zaměřen na prohloubení vzdělání z předchozího bakalářském programu s fyzikálním zaměřením a na získání specifických znalostí a dovedností z oblasti zdravotnictví a radiologické fyziky, potřebných pro výkon povolání radiologického fyzika. Výuka zahrnuje rovněž odborné praxe na Masarykově onkologickém ústavu v Brně, na Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze a ve Fakultní nemocnici Brno.
Program je koncipován tak, aby vyhověl požadavkům zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a vyhláškám Ministerstva zdravotnictví (č. 55/2011 Sb. a č. 39/2005 Sb.) o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Další informace a termín pro podání přihlášek: 28. dubna 2019.