You are here

Odevzdávání závěrečných práci v jarním semestru 2019

V souladu se studijním katalogem jsou termíny odevzdání závěrečných prací stanovany na:

bakalářské práce: 23. května 2019,
 diplomové práce: 16. května 2019.

Žádosti o odklad termínu odevzdání obecně nebudou doporučovány k vyhovění.