You are here

Státní zkoušky z fyziky, červen 2019

V souladu se studijním katalogem budou státní zkoušky probíhat v termínu 3. června 2019 - 28. června 2019, preferenčně ve druhé půli uvedeného rozsahu.
V bc stupni probíhají obhajoby a ústní části současně; v navazujícím stupni obhajoby ústní části předcházejí, zpravidla o jeden týden. Více informací zde.

Rozpisy studentů viz níže:

bakalářský stupeň písemka 14.6., od 9:00 v F2

fyzika:
(10 studentů)
24.6 a 25.6
prof. von Unge, prof. Tyc, prof. Trunec, prof. Vašina, prof. Munzar, prof. Krtička, doc. Dubroka, prof. Kudrle
biofyzika:
(2 studenti)
17.6.
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal
vzdělávání:
(4 studentů)
20.6.
doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Lacina, prof. Munzar, doc. Štefl
astrofyzika:
(4 studentů)
18.6.
prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Mikulík, doc. Štefl, doc. Zejda, dr. Hemzal
nanotechnologie:
(3 studenti)
25.6.
prof. Černák, prof. Munzar, doc. Mikulík, prof. Tyc, prof. Vašina, prof. Kudrle, doc. Ráheľ

navazující stupeň

fyzika:
(16 studentů)
obhajoby 10.6. a 11.6., ústní část 26.6. a 27.6.
prof. Musilová, prof. Humlíček, prof. Černák, prof. Trunec, prof. Spousta, prof. Tyc, prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Dubroka, prof. Kudrle
mol. biofyzika:
(3 studenti)
obhajoby 11.6., ústní část 20.6.
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal
učitelství:
(6 studentů)
písemka z didaktiky 20.6., obhajoby 12.6., ústní část 21.6.
doc. Lacina, prof. Musilová, doc. Bochníček, prof. Munzar, dr. Nečas