You are here

Státní závěrečné zkoušky z fyziky, červen 2020

V souladu s vydanými opatřeními jsou stanoveny následující termíny státních zkouške z fyziky:

Rozpisy bakalářské obory
písemná část: 22. června, od 9:00 v posluchárně F2; společný termín pro všechny bakalářské obory
ústní části: fyzika 25. června
biofyzika 26. června
astrofyzika 24. června
nanotechnologie 30. června
učitelství 30. června
Rozpisy navazující obory
obhajoby a ústní části: fyzika 29. června, 1. července
biofyzika 26. června
učitelství 7. července

Více infromací zde.