You are here

Státní závěrečné zkoušky z fyziky, září 2020

V souladu s vydanými opatřeními jsou stanoveny následující termíny státních zkouške z fyziky:

Rozpisy bakalářské obory
písemná část: 1. září, od 9:00 v posluchárně F2; společný termín pro všechny bakalářské obory
ústní části:
(vždy v učebně F3 s přípravou v učebně F4)
fyzika 8.9.
biofyzika 14.9.
astrofyzika 10.9.
nanotechnologie 17.9.
učitelství fyziky 16.9.
Rozpisy navazující obory
obhajoby a ústní části:
(vždy v učebně F3 s přípravou v učebně F4)
fyzika 7.9. a 9.9.
biofyzika 14.9.
učitelství 4.9., písemná zkouška z didaktiky fyziky 2.9. v 9.00 v učebně Fs1

Více infromací zde.